Regler och villkor

Tack för att du valde E-Com Digital SE! Dessa villkor beskriver reglerna för användning av vår webbplats och tjänster. Genom att gå in på eller använda vår webbplats och våra tjänster anger du ditt godkännande och åtagande att följa dessa villkor. Om du inte håller med om någon aspekt av dessa villkor ber vi dig att avstå från att använda vår webbplats och våra tjänster.

Allmänna villkor:

 • E-Com Digital SE (“vi”, “oss” eller “vår”) erbjuder företag e-handelsutveckling och tillhörande tjänster.
 • Vårt utbud av tjänster omfattar webbdesign, utveckling, underhåll och konsultation.
 • Informationen på vår webbplats tjänar som allmän kunskap och kan ändras utan förvarning.
 • Vi har befogenhet att göra ändringar, stänga av eller avsluta någon aspekt av vår webbplats eller tjänster utan föregående meddelande.Intellectual Property:
 • E-Com Digital SE innehar det fullständiga ägandet av de immateriella rättigheterna, inklusive upphovsrätter och varumärken, associerade med vår webbplats och tjänster.
 • Otillåten användning, reproduktion, distribution eller ändring av någon del av vår webbplats eller tjänster är strängt förbjuden om inte uttryckligen skriftligt tillstånd från oss.

Användaransvar:

 • Det är din skyldighet att se till att informationen du lämnar när du använder våra tjänster är både exakt och aktuell.

 • Genom att använda vår webbplats eller tjänster förbinder du dig att avstå från att delta i aktiviteter som är olagliga, obehöriga eller skadliga.

 • Du är ansvarig för att skydda sekretessen och sekretessen för alla inloggningsuppgifter eller kontoinformation som vi tillhandahåller dig.

Begränsningar av juridiskt ansvar:

 • Vårt primära mål är att erbjuda exakt och pålitlig information och tjänster. Icke desto mindre kan vi inte garantera helheten, noggrannheten eller aktualiteten för innehållet som finns på vår webbplats.

 • Vi tar inget ansvar för några direkta, indirekta, tillfälliga, följdskador eller straffskador som kan uppstå som ett resultat av din användning eller oförmåga att använda vår webbplats eller tjänster.

Externa länkar från andra källor:

 • Vår webbplats kan innehålla kopplingar till externa webbplatser eller tjänster. Vi varken stöder eller har auktoritet över materialet eller metoderna som används av dessa externa webbplatser.

 • Vi kan inte hållas ansvariga för någon skada eller nackdel som härrör från användning eller besök på sådana tredjepartswebbplatser.

Om du har några frågor eller frågor angående dessa villkor, vänligen kontakta oss via den angivna adressen.

E-Com Digital SE Hamngatan 37, 111 53 Stockholm, Sweden

Scroll to Top