Integritetspolicy

På E-Com Digital SE är vårt primära mål att säkerställa integriteten och säkerheten för din personliga information. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in, använder, delar och lagrar dina data när du interagerar med vår webbplats och använder våra tjänster. Genom att använda vår webbplats eller engagera dig i våra tjänster samtycker du till den praxis som beskrivs i denna policy.

 1. Informationsinsamling:
  Vi har potential att samla in personlig information, inklusive ditt namn, e-postadress, telefonnummer och företagsinformation, om du väljer att dela dem med oss. Dessutom samlar vi in icke-personlig information såsom cookies och användningsdata för att förbättra din webbupplevelse.

 2. Informationsanvändning:
  Informationen vi samlar in används för olika ändamål, inklusive att förbättra och leverera våra tjänster, hantera dina frågor, anpassa din upplevelse och etablera kommunikation med dig. Dessutom kan vi använda din information för marknadsföringssträvanden, vilket ger dig valet att välja bort att ta emot sådan kommunikation.

 3. Datadelning:
  Vi har möjlighet att lämna ut din personliga information till pålitliga tredjepartstjänsteleverantörer som hjälper oss att tillhandahålla våra tjänster. Dessa tredje parter är lagligt skyldiga att hålla dina uppgifter konfidentiella och får inte använda dem i andra syften.

 4. Datasäkerhet:
  Vi använder säkerhetsåtgärder som överensstämmer med branschens normer för att skydda din personliga information mot obehörig åtkomst, modifiering, avslöjande eller förlust. Ändå är det viktigt att erkänna att ingen metod för att överföra data över internet eller lagra den elektroniskt kan ge absolut säkerhet.

 5. Datalagring:
  Vi behåller din personliga information under den tid som behövs för att uppnå de mål som beskrivs i denna integritetspolicy, såvida inte en längre period av lagring är föreskriven eller tillåten enligt lag.

 6. Dina rättigheter:
  Du har rätt att hämta, korrigera, förbättra eller radera dina personuppgifter. Dessa rättigheter kan utövas genom att kontakta oss via den angivna kontaktinformationen.

 7. Externa länkar:
  Vår webbplats kan innehålla länkar till webbplatser som drivs av tredje part. Vi håller inget ansvar för sekretesspraxis eller information som visas på dessa webbplatser. Det är tillrådligt att noggrant undersöka dessa tredje parters integritetspolicy innan du avslöjar någon personlig information.

 8. Barnsekretess:
  Våra tjänster är utformade för användare som är 18 år eller äldre. Vi samlar inte medvetet in personuppgifter från barn. I händelse av att vi upptäcker någon information som erhållits från en minderårig kommer vi omedelbart att vidta nödvändiga åtgärder för att eliminera den.

 9. Ändringar av sekretesspolicyn:
  Vi har befogenhet att revidera eller ändra denna integritetspolicy när som helst. Sådana ändringar kommer att träda i kraft omedelbart efter att de har publicerats på vår webbplats. Det är din skyldighet att regelbundet granska denna policy för eventuella ändringar.

Om du har några frågor eller bekymmer angående vår integritetspolicy eller hur vi hanterar din personliga information, vänligen kontakta oss med hjälp av kontaktinformationen.

Telefon: (+46) 8211255
Adress: Hamngatan 37, 111 53 Stockholm, Sweden
E-postadress: [email protected]

Scroll to Top